Endodoncja

Leczenie endodontyczne (kanałowe) polega na usunięciu z komory i kanałów zęba miazgi (popularnie nerwu), a następnie jego opracowaniu mechaniczno - chemicznym i szczelnym wypełnieniu przestrzeni powstałej w wyniku tego opracowania.

Miazga zęba to jego najbardziej wewnętrzna część składająca się z nerwów i naczyń krwionośnych. Wypełnia ona komorę i kanały zęba, które można porównać do labiryntu z licznymi odgałęzieniami i kanalikami bocznymi, znajdującymi się z korzeniu zęba.

Kiedy pojawia się ból, najczęściej świadczy to o chorobie miazgi, która może być spowodowana różnymi czynnikami, najczęściej jednak są to bakterie mnożące się w jej wnętrzu.

Zdarzają się jednak schorzenia miazgi przegiegające bez bólu, co może czasami "uśpić czujność" pacjenta.

W wyniku schorzeń miazgi dochodzi do jej obumarcia i rozpadu, a produkty rozpadu przedostają się przez korzeń do otaczającej go kości i tam powodują jej stan zapalny.

Trzeba mieć na uwadze to, że pewien odsetek nawet prawidłowo prowadzonych leczeń endodontycznych kończy się niepowodzeniem. Wynika to ze złożoności budowy kanałów zębowych, ich nieregularności, zmiennych kształtów, co utrudnia lub wręcz uniemożliwia z przyczyn technicznych ich dostateczne oczyszczenie i wypełnienie. Dodatkowo ząb i tkanki go otaczające stanowi integralną części organizmu, a jak wiadomo nigdy nie ma 100% pewności jak na dane zabiegi, leki, materiały zareaguje organizm. To co u jednego pacjenta skutkuje, u innego nie i z tego powodu na leczenie endodontyczne nie ma gwarancji jak na każdy inny zabieg w medycynie.

Stomatologia Krakowska - lek. stom. Magdalena Krakowska
Limanowa, ul. Jana Pawła II 14, tel.505-034-878

Uwaga! Proszę sprawdzić w zakładce Kontakt